Visitor Registration/ Đăng ký tham quan CLEANFACT & RESAT 2023

VISITOR REGISTRATION
ĐĂNG KÝ THAM QUAN

SEND/ GỬI

Forum: Cleanroom Technology & Lauching Cleanroom Network – Diễn đàn Công nghệ Phòng sạch & Ra mắt Cleanroom Network
The 5th ASEAN5+J Conference/ Seminar – Diễn đàn ASEAN5+J lần thứ 5
Conference: Building a methodical and effective factory operation and maintenance management system – Hội thảo Xây dựng hệ thống quản lý vận hành và bảo trì nhà máy bài bản, hiệu quả
Conference: Goverment Policy related to the development of the refrigeration and air – conditioning industry – Hội thảo: Chính sách của nhà nước liên quan đến sự phát triển của ngành lạnh và Điều hòa không khí
Industrial factory forum: Difficulties of the investor and solutions in the process of building the factory, new technology trends in industrial construction – Diễn đàn nhà máy công nghiệp: Khó khăn của chủ đầu tư và giải pháp trong xây dựng nhà máy và cập nhật xu hướng công nghệ mới trong xây dựng công nghiệp
Factory Automation Forum – Diễn đàn tự động hóa nhà máy
GMPx Pharma Forum – Diễn đàn GMPx Pharma
CxO Talks: Restructuring, building strategy and corporate governance – CxO Talks: Tái cấu trúc, xây dựng chiến lược và quản trị doanh nghiệp
Career Talks: Professional skills and attitude – Career Talks: Kỹ năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp
Forum: Develope training, labor and employment ecosystem – Diễn đàn: phát triển hệ sinh thái đào tạo, lao động và việc làm
Career Talks: Career direction for the future – Career Talks: Định hướng nghề nghiệp cho tương lai

* Which of the following seminars would you like to attend?/
Bạn muốn tham dự chương trình hội thảo nào dưới đây?
Would you like to take the bus of the organizers to the exhibition?/
Bạn có đăng ký đi xe bus của ban tổ chức không?
For groups of attendees registration: please upload the attendees list Excel file:
Dành cho khách đăng ký tham gia theo đoàn: vui lòng nhập tải lên tập tin Excel danh sách người tham dự:

Do you have a question or message for the organizer?/ Bạn có câu hỏi nào cho ban tổ chức không?

Registration completed!
Đăng ký thành công!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia chuỗi sự kiện, hẹn gặp lại bạn tại chương trình CLEANFACT & RESAT EXPO 2023!

Thank you for filling Visitor registration form, see you at CLEANFACT & RESAT EXPO 2023!