Tin tức sự kiện

Diễn đàn Đầu tư và Xây dựng nhà máy công nghiệp diễn ra tại CLEANFACT & RESAT EXPO 2023

Ngày 27/10 vừa qua đã diễn ra Diễn đàn đầu tư và xây dựng nhà

DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ PHÒNG SẠCH 2023 ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI CLEANFACT & RESAT EXPO 2023

Ngày 26/10 vừa qua, INTECH Group đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Công nghệ

CHUỖI SỰ KIỆN TOÀN QUỐC VỀ LĨNH VỰC LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 2023 TẠI CLEANFACT & RESAT EXPO 2023

Vào ngày 26/10 vừa qua, tại Tòa nhà INTECH Group Business Hub, KCN Đô thị

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 2023: “Diễn đàn Công nghệ phòng sạch 2023”

Thông cáo báo chí 2023 Diễn đàn Công nghệ phòng sạch 2023 là diễn đàn