ĐĂNG KÝ THAM QUAN
VISITOR REGISTRATION

SEND/ GỬI

Hội thảo Công nghệ phòng sạch/ Cleanroom Technology Seminar
Hội thảo Phụ trợ phòng sạch/ Cleanroom auxiliary workshop
Nhà máy điện tử, Bán dẫn/ Electronic factory, Semiconductor
Nhà máy GMP/ GMP Factory
Phòng sạch trong y tế/ Cleanroom in healthcare
Bất động sản CN và Xúc tiến đầu tư/ Industrial Real Estate and Investment Promotion
Tư vấn và Setup nhà máy sản xuất/ Consulting and Factory Setup
Xu hướng nhà máy xanh, Nhà máy thông minh/ Green factory trend, Smart factory
Bảo trì, vận hành nhà máy/ Maintenance and operation of the factory
Quản trị và tối ưu sản xuất/ Production management and optimization
Hội thảo Công nghệ Lạnh và Điều hòa không khí/ Refrigeration and Air Conditioning Technology Conference
Hội thảo Làm lạnh xanh/ Green Refrigeration Workshop
Hội thảo Tiêu chuẩn lạnh và Điều hòa không khí/ Workshop on Refrigeration and Air Conditioning Standards
Hội thảo Chuỗi lạnh/ Cold Chain Workshop
Bạn muốn tham dự chương trình hội thảo nào dưới đây?
Which of the following seminars would you like to attend?
Bạn có đăng ký đi xe bus của ban tổ chức không?
Would you like to take the bus of the organizers to the exhibition?
Bạn biết đến diễn đàn từ nguồn nào?
From where did you know about the forum?

Registration completed!
Đăng ký thành công!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia chuỗi sự kiện, hẹn gặp lại bạn tại chương trình CLEANFACT & RESAT EXPO 2023!

Thank you for filling Visitor registration form, see you at CLEANFACT & RESAT EXPO 2023!

Zalo:0972413618
Chat ngay