ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG
BOOTH REGISTRATION

SEND/ GỬI

Gian hàng tiêu chuẩn / Standard Package / 3m x 3m x 2.5m
Đất trống/ Space only / 6m x 3m
Quý vị có câu hỏi nào cho ban tổ chức không? / Do you have any questions or messages for the organizer?

Lựa chọn loại gian hàng / Exhibitor package offers

Space only/ Đất trống
6m x 3m
Standard Package/ Gian hàng tiêu chuẩn
3m x 3m x 2.5m
Điền thông tin để nhận báo giá gian hàng / Leave your information here and get a booth quotation

Registration completed!
Đăng ký thành công!

Thank you for filling booth registration information, the organizer will contact you soon and support the next procedures!

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin đăng ký gian hàng, Ban tổ chức sẽ sớm liên hệ với bạn và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo!

Zalo:0972413618
Chat ngay