Visitor Registration/ Đăng ký tham quan CLEANFACT & RESAT 2023

BOOTH REGISTRATION
ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

SEND/ GỬI

Standard Package/ Gian hàng tiêu chuẩn
Space only/ Đất trống
Booth Package

Are you interested in becoming a sponsor at the Exhibition and Conference in CLEANFACT & RESAT EXPO 2023 to receive special benefits? The organizers will contact you and send you detailed information/
Quý vị có quan tâm trở thành nhà tài trợ tại Triển lãm và Hội thảo trong CLEANFACT & RESAT EXPO 2023 để nhận những quyền lợi đặc biệt – Ban tổ chức sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết qua email.
Do you have any questions or messages for the organizer?/ Quý vị có câu hỏi nào cho ban tổ chức không?

EXHIBITOR PACKAGE OFFERS/ LỰA CHỌN LOẠI GIAN HÀNG

Space only/ Đất trống
6m x 3m
Booth Package
2m x 2m x 2.5m
Standard Package/ Gian hàng tiêu chuẩn
3m x 3m x 2.5m
Leave your information here and get a booth quotation / Điền thông tin để nhận báo giá gian hàng

Registration completed!
Đăng ký thành công!

Thank you for filling booth registration information, the organizer will contact you soon and support the next procedures!

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin đăng ký gian hàng, Ban tổ chức sẽ sớm liên hệ với bạn và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo!